Daha iyi duyabilmenin adımları

Our history

1878 Büyük ölçüde gelişmiş iletim kalitesinde telefon alıcısı

Telephone receiver with substantially improved transmission quality
İşitme güçlüğü yaşayan kişiler Werner von Siemens tarafından geliştirilen bu telefonu kullandıklarında konuşmaları daha iyi anlayabiliyorlardı.

1902 Elektrik işitme testleri

Electric hearing testers
Siemens ( daha doğrusu selef şirket Reiniger, Gebbert & Schall) odyometriyi elektrikli yaptı.???

Siemens (or rather the predecessing company called Reiniger, Gebbert & Schall) makes audiometry electric.

1911 Elektrikli işitme cihazları gelişiminde ilk adımlar

First steps in the development of electrical hearing aids
Louis Weber (Siemens&Halske) işitme engelliler için ilk cihazı geliştirmeye başladı.

Louis Weber (Siemens&Halske) starts the development of the first device for hearing impaired.

1913 Esha-Phonophor
Siemens işitme cihazlarının ilk seri üretimine başladı.

Siemens begins the first serial production of hearing instruments.

1951 Phonophor Alpha
Siemens ilk cep boyutundaki işitme cihazını sundu.

Siemens presents the first pocket-size hearing instrument.

1959 Auriculette 326
Siemens ilk kulak arkası (BTE) işitme cihazını tanıttı.

Siemens launches its first Behind-The-Ear hearing instrumen

1966 Siretta 339
Siemens ilk kulak içi (ITE) işitme cihazını sundu.

Siemens presents the first In-The-Ear hearing instrument.

1987 Telos
Siemens işitme cihazı treknolojisi dünyasının ilk uzaktan kumandalı sistemini tanıttı.

Siemens launches first remote control in the world of hearing technology.

1997 Prisma
Siemens iki mikrofonlu ilk dijital işitme cihazını kullanıma sundu.

Siemens introduces the first digital hearing instrument featuring two microphones.

2002 Triano
Siemens üç mikrofonlu ilk işitme cihazını tanıttı.

Siemens launches the first hearing instrument with three microphones.

2004 Acuris™
Siemens bir kablosuz sistem içeren (e2e wireless™) ilk işitme cihazını sundu.

Siemens introduces the first hearing instrument featuring a wireless system, e2e wireless™.

2005 iScan™
Siemens dünyada ilk (in-office?) kulak izi kalıbı tarayıcısını sundu.

Siemens presents the world’s first in-office digital earmold impression scanner.

2006 Centra
Siemens ilk eğitilebilir işitme cihazını tanıttı.

Siemens launches its first trainable hearing instrument.

2008 Siemens Tek™
Siemens tüm gözde ses cihazlarına ulaşımı mümkün kılan devrim niteliğinde bir kablosuz geliştirme sistemi sundu.

Siemens introduces a revolutionary wireless enhancement system enabling access to all favorite audio devices.

2010 BestSound™ Technology
Siemens işitme cihazlarının ses kalitesini daha önce hayal bile edilemeyen bir seviyeye çıkardı.

Siemens improves the sound of hearing devices to a previously undreamed-of quality level.

2011 Aquaris™
Siemens dünyanın ilk suya dayanıklı dijital işitme cihazını sundu.

Siemens introduces the world’s first waterproof digital hearing aid.

2012 micon™ Chip Technology
Siemens 48 kanallı yeni çip teknolojisini sundu – bu bir dünya rekoru.

Siemens presents its new chip technology with 48 channels – a world record!

2013 Nitro micon™
Siemens ciddi işitme kaybı yaşayan insanlar için yeni bir güçlü işitme cihazı sundu.

Siemens offers a new power hearing aid for people with profound hearing loss.